TRAMIS

Prevádzka:

Staviteľská 1

831 04 Bratislava

 

Tel:

 

+421 2 44 88 27 93


e-mail: tramis@tramis.sk
web: www.tramis.sk
 

Reklamačný poriadok

Výstražná svetelná a zvuková technika značky Hella

majaky

 Výstražnú techniku rozdelujeme podľa určenia predovšetkým na svetelnú techniku oranžovej farby pre komunálne a špeciálne  vozidlá a na sveteľnú a zvukovú techniku pre vozidlá s právom prednosti jazdy. Všetky zariadenia musia byť homologované podľa predpisov EHK, alebo osobitných predpisov. Produkty Hella spĺňajú požadované homologizácie a ich okruh je v každom popise produktu.

Okruh vozidiel používajúcich zvláštne výstražné zariadenie a schvaľovanie zvláštnych výstražných svietidiel a zvláštnych výstražných znamení upravuje Vyhláška č. 464/2009 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

Trvalé /pevné/ vybavenie vozidla zvláštnym výstražným svietidlom musí byť zaznamenané v osvedčení o evidencii alebo v technickom osvedčení vozidla v časti „Ďalšie úradné záznamy“. Zvláštne výstražné svietidlá upevnené na karosérii pomocou magnetu alebo vákuovej prísavky bez samostatného vypínača sa do osvedčenia o evidencii alebo technického osvedčenia vozidla neznamenávajú.

Radi Vám poradíme ako postupovať pre zápis u nás zakúpených výstražných zariadení do "technického preukazu" a  ku všetkým zariadením Vám vieme ponúknuť aj ich odbornú montáž po ktorej Vám v prípade, že to proces zápisu vyžaduje, bezplatne zabezpečíme zvláštnu prehliadku na stanici technickej kontroly, o čom pri odovzdaní vozidla obdržíte protokol. 

Vyberte si z našej ponuky a v prípade akýchkoľvek otázok nás prosím neváhajte kontaktovať.