TRAMIS

Prevádzka:

Staviteľská 1

831 04 Bratislava

 

Tel:

 

+421 2 44 88 27 93


e-mail: tramis@tramis.sk
web: www.tramis.sk
 

Reklamačný poriadok

Výroba nadstavieb podľa vašich potrieb

Nadstavby nákladných a úžitkových vozidiel

Nadstavby Tramis sú vyrábané z moderných materiálov, za použitia moderných technológií a využitia najnovších trendov v oblasti výroby nadstavieb. 

Jednotlivé prevedenia nadstavieb vychádzajú z  potrieb a požidaviek zákazníkov s ohľadom na možnosti podvozku a sú vždy v súľade s predpismi pre výrobcov nadstavieb vydanými výrobcom podvozku, čím je zaručený nenarušený priebeh záruky na vozidlo. Takmer u všetkých značiek nákladných vozidiel využívame on-line prístup k výkresovej dokumentácii podvozkov vozidiel a automatické zasielanie aktualizácií predpisov pre výrobcov nadstavieb pre jednotlivé modely. Vďaka tomu sme pripravení vyrábať kompletné nadstavby pred pristavením podvozku a tím skrátiť samotnú montáž nadstavby na 1-2 dni.

Valnikové nadstavby

Valníkové nadstavby

 

 AL skrine

Skrinové nadstavby

 

Ľahké izolované nadstavby

Ľahké izolované nadstavby

 Chladiarenské FNA

Chladiarenské FNA

Mraziarenské FRC

Mraziarenské FRC 

Úpravy VAN

Úpravy Van 

Plachty sklápače

Plachty pre sklápače

 

 opravy a servis nadstavieb

Servis nadstavieb